Number of primes in the range until 10000 is 1229. ← Back
Ordinal# Prime Number Gap (pregap) Variation Chart of gaps
1 2
2 3 1 1
3 5 2 0 ■■
4 7 2 2 ■■
5 11 4 -2 ■■■■
6 13 2 2 ■■
7 17 4 -2 ■■■■
8 19 2 2 ■■
9 23 4 2 ■■■■
10 29 6 -4 ■■■■■■
11 31 2 4 ■■
12 37 6 -2 ■■■■■■
13 41 4 -2 ■■■■
14 43 2 2 ■■
15 47 4 2 ■■■■
16 53 6 0 ■■■■■■
17 59 6 -4 ■■■■■■
18 61 2 4 ■■
19 67 6 -2 ■■■■■■
20 71 4 -2 ■■■■
21 73 2 4 ■■
22 79 6 -2 ■■■■■■
23 83 4 2 ■■■■
24 89 6 2 ■■■■■■
25 97 8 -4 ■■■■■■■■
26 101 4 -2 ■■■■
27 103 2 2 ■■
28 107 4 -2 ■■■■
29 109 2 2 ■■
30 113 4 10 ■■■■
31 127 14 -10 ■■■■■■■■■■■■■■
32 131 4 2 ■■■■
33 137 6 -4 ■■■■■■
34 139 2 8 ■■
35 149 10 -8 ■■■■■■■■■■
36 151 2 4 ■■
37 157 6 0 ■■■■■■
38 163 6 -2 ■■■■■■
39 167 4 2 ■■■■
40 173 6 0 ■■■■■■
41 179 6 -4 ■■■■■■
42 181 2 8 ■■
43 191 10 -8 ■■■■■■■■■■
44 193 2 2 ■■
45 197 4 -2 ■■■■
46 199 2 10 ■■
47 211 12 0 ■■■■■■■■■■■■
48 223 12 -8 ■■■■■■■■■■■■
49 227 4 -2 ■■■■
50 229 2 2 ■■
51 233 4 2 ■■■■
52 239 6 -4 ■■■■■■
53 241 2 8 ■■
54 251 10 -4 ■■■■■■■■■■
55 257 6 0 ■■■■■■
56 263 6 0 ■■■■■■
57 269 6 -4 ■■■■■■
58 271 2 4 ■■
59 277 6 -2 ■■■■■■
60 281 4 -2 ■■■■
61 283 2 8 ■■
62 293 10 4 ■■■■■■■■■■
63 307 14 -10 ■■■■■■■■■■■■■■
64 311 4 -2 ■■■■
65 313 2 2 ■■
66 317 4 10 ■■■■
67 331 14 -8 ■■■■■■■■■■■■■■
68 337 6 4 ■■■■■■
69 347 10 -8 ■■■■■■■■■■
70 349 2 2 ■■
71 353 4 2 ■■■■
72 359 6 2 ■■■■■■
73 367 8 -2 ■■■■■■■■
74 373 6 0 ■■■■■■
75 379 6 -2 ■■■■■■
76 383 4 2 ■■■■
77 389 6 2 ■■■■■■
78 397 8 -4 ■■■■■■■■
79 401 4 4 ■■■■
80 409 8 2 ■■■■■■■■
81 419 10 -8 ■■■■■■■■■■
82 421 2 8 ■■
83 431 10 -8 ■■■■■■■■■■
84 433 2 4 ■■
85 439 6 -2 ■■■■■■
86 443 4 2 ■■■■
87 449 6 2 ■■■■■■
88 457 8 -4 ■■■■■■■■
89 461 4 -2 ■■■■
90 463 2 2 ■■
91 467 4 8 ■■■■
92 479 12 -4 ■■■■■■■■■■■■
93 487 8 -4 ■■■■■■■■
94 491 4 4 ■■■■
95 499 8 -4 ■■■■■■■■
96 503 4 2 ■■■■
97 509 6 6 ■■■■■■
98 521 12 -10 ■■■■■■■■■■■■
99 523 2 16 ■■
100 541 18 -12 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■
101 547 6 4 ■■■■■■
102 557 10 -4 ■■■■■■■■■■
103 563 6 0 ■■■■■■
104 569 6 -4 ■■■■■■
105 571 2 4 ■■
106 577 6 4 ■■■■■■
107 587 10 -4 ■■■■■■■■■■
108 593 6 0 ■■■■■■
109 599 6 -4 ■■■■■■
110 601 2 4 ■■
111 607 6 0 ■■■■■■
112 613 6 -2 ■■■■■■
113 617 4 -2 ■■■■
114 619 2 10 ■■
115 631 12 -2 ■■■■■■■■■■■■
116 641 10 -8 ■■■■■■■■■■
117 643 2 2 ■■
118 647 4 2 ■■■■
119 653 6 0 ■■■■■■
120 659 6 -4 ■■■■■■
121 661 2 10 ■■
122 673 12 -8 ■■■■■■■■■■■■
123 677 4 2 ■■■■
124 683 6 2 ■■■■■■
125 691 8 2 ■■■■■■■■
126 701 10 -2 ■■■■■■■■■■
127 709 8 2 ■■■■■■■■
128 719 10 -2 ■■■■■■■■■■
129 727 8 -2 ■■■■■■■■
130 733 6 0 ■■■■■■
131 739 6 -2 ■■■■■■
132 743 4 4 ■■■■
133 751 8 -2 ■■■■■■■■
134 757 6 -2 ■■■■■■
135 761 4 4 ■■■■
136 769 8 -4 ■■■■■■■■
137 773 4 10 ■■■■
138 787 14 -4 ■■■■■■■■■■■■■■
139 797 10 2 ■■■■■■■■■■
140 809 12 -10 ■■■■■■■■■■■■
141 811 2 8 ■■
142 821 10 -8 ■■■■■■■■■■
143 823 2 2 ■■
144 827 4 -2 ■■■■
145 829 2 8 ■■
146 839 10 4 ■■■■■■■■■■
147 853 14 -10 ■■■■■■■■■■■■■■
148 857 4 -2 ■■■■
149 859 2 2 ■■
150 863 4 10 ■■■■
151 877 14 -10 ■■■■■■■■■■■■■■
152 881 4 -2 ■■■■
153 883 2 2 ■■
154 887 4 16 ■■■■
155 907 20 -16 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
156 911 4 4 ■■■■
157 919 8 2 ■■■■■■■■
158 929 10 -2 ■■■■■■■■■■
159 937 8 -4 ■■■■■■■■
160 941 4 2 ■■■■
161 947 6 0 ■■■■■■
162 953 6 8 ■■■■■■
163 967 14 -10 ■■■■■■■■■■■■■■
164 971 4 2 ■■■■
165 977 6 0 ■■■■■■
166 983 6 2 ■■■■■■
167 991 8 -2 ■■■■■■■■
168 997 6 6 ■■■■■■
169 1009 12 -8 ■■■■■■■■■■■■
170 1013 4 2 ■■■■
171 1019 6 -4 ■■■■■■
172 1021 2 8 ■■
173 1031 10 -8 ■■■■■■■■■■
174 1033 2 4 ■■
175 1039 6 4 ■■■■■■
176 1049 10 -8 ■■■■■■■■■■
177 1051 2 8 ■■
178 1061 10 -8 ■■■■■■■■■■
179 1063 2 4 ■■
180 1069 6 12 ■■■■■■
181 1087 18 -14 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■
182 1091 4 -2 ■■■■
183 1093 2 2 ■■
184 1097 4 2 ■■■■
185 1103 6 0 ■■■■■■
186 1109 6 2 ■■■■■■
187 1117 8 -2 ■■■■■■■■
188 1123 6 0 ■■■■■■
189 1129 6 16 ■■■■■■
190 1151 22 -20 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
191 1153 2 8 ■■
192 1163 10 -2 ■■■■■■■■■■
193 1171 8 2 ■■■■■■■■
194 1181 10 -4 ■■■■■■■■■■
195 1187 6 0 ■■■■■■
196 1193 6 2 ■■■■■■
197 1201 8 4 ■■■■■■■■
198 1213 12 -8 ■■■■■■■■■■■■
199 1217 4 2 ■■■■
200 1223 6 0 ■■■■■■
201 1229 6 -4 ■■■■■■
202 1231 2 4 ■■
203 1237 6 6 ■■■■■■
204 1249 12 -2 ■■■■■■■■■■■■
205 1259 10 8 ■■■■■■■■■■
206 1277 18 -16 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■
207 1279 2 2 ■■
208 1283 4 2 ■■■■
209 1289 6 -4 ■■■■■■
210 1291 2 4 ■■
211 1297 6 -2 ■■■■■■
212 1301 4 -2 ■■■■
213 1303 2 2 ■■
214 1307 4 8 ■■■■
215 1319 12 -10 ■■■■■■■■■■■■
216 1321 2 4 ■■
217 1327 6 28 ■■■■■■
218 1361 34 -28 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
219 1367 6 0 ■■■■■■
220 1373 6 2 ■■■■■■
221 1381 8 10 ■■■■■■■■
222 1399 18 -8 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■
223 1409 10 4 ■■■■■■■■■■
224 1423 14 -10 ■■■■■■■■■■■■■■
225 1427 4 -2 ■■■■
226 1429 2 2 ■■
227 1433 4 2 ■■■■
228 1439 6 2 ■■■■■■
229 1447 8 -4 ■■■■■■■■
230 1451 4 -2 ■■■■
231 1453 2 4 ■■
232 1459 6 6 ■■■■■■
233 1471 12 -2 ■■■■■■■■■■■■
234 1481 10 -8 ■■■■■■■■■■
235 1483 2 2 ■■
236 1487 4 -2 ■■■■
237 1489 2 2 ■■
238 1493 4 2 ■■■■
239 1499 6 6 ■■■■■■
240 1511 12 0 ■■■■■■■■■■■■
241 1523 12 -4 ■■■■■■■■■■■■
242 1531 8 4 ■■■■■■■■
243 1543 12 -6 ■■■■■■■■■■■■
244 1549 6 -2 ■■■■■■
245 1553 4 2 ■■■■
246 1559 6 2 ■■■■■■
247 1567 8 -4 ■■■■■■■■
248 1571 4 4 ■■■■
249 1579 8 -4 ■■■■■■■■
250 1583 4 10 ■■■■
251 1597 14 -10 ■■■■■■■■■■■■■■
252 1601 4 2 ■■■■
253 1607 6 -4 ■■■■■■
254 1609 2 2 ■■
255 1613 4 2 ■■■■
256 1619 6 -4 ■■■■■■
257 1621 2 4 ■■
258 1627 6 4 ■■■■■■
259 1637 10 10 ■■■■■■■■■■
260 1657 20 -14 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
261 1663 6 -2 ■■■■■■
262 1667 4 -2 ■■■■
263 1669 2 22 ■■
264 1693 24 -20 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
265 1697 4 -2 ■■■■
266 1699 2 8 ■■
267 1709 10 2 ■■■■■■■■■■
268 1721 12 -10 ■■■■■■■■■■■■
269 1723 2 8 ■■
270 1733 10 -2 ■■■■■■■■■■
271 1741 8 -2 ■■■■■■■■
272 1747 6 0 ■■■■■■
273 1753 6 0 ■■■■■■
274 1759 6 12 ■■■■■■
275 1777 18 -12 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■
276 1783 6 -2 ■■■■■■
277 1787 4 -2 ■■■■
278 1789 2 10 ■■
279 1801 12 -2 ■■■■■■■■■■■■
280 1811 10 2 ■■■■■■■■■■
281 1823 12 -4 ■■■■■■■■■■■■
282 1831 8 8 ■■■■■■■■
283 1847 16 -2 ■■■■■■■■■■■■■■■■
284 1861 14 -8 ■■■■■■■■■■■■■■
285 1867 6 -2 ■■■■■■
286 1871 4 -2 ■■■■
287 1873 2 2 ■■
288 1877 4 -2 ■■■■
289 1879 2 8 ■■
290 1889 10 2 ■■■■■■■■■■
291 1901 12 -6 ■■■■■■■■■■■■
292 1907 6 0 ■■■■■■
293 1913 6 12 ■■■■■■
294 1931 18 -16 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■
295 1933 2 14 ■■
296 1949 16 -14 ■■■■■■■■■■■■■■■■
297 1951 2 20 ■■
298 1973 22 -16 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
299 1979 6 2 ■■■■■■
300 1987 8 -2 ■■■■■■■■
301 1993 6 -2 ■■■■■■
302 1997 4 -2 ■■■■
303 1999 2 2 ■■
304 2003 4 4 ■■■■
305 2011 8 -2 ■■■■■■■■
306 2017 6 4 ■■■■■■
307 2027 10 -8 ■■■■■■■■■■
308 2029 2 8 ■■
309 2039 10 4 ■■■■■■■■■■
310 2053 14 -4 ■■■■■■■■■■■■■■
311 2063 10 -4 ■■■■■■■■■■
312 2069 6 6 ■■■■■■
313 2081 12 -10 ■■■■■■■■■■■■
314 2083 2 2 ■■
315 2087 4 -2 ■■■■
316 2089 2 8 ■■
317 2099 10 2 ■■■■■■■■■■
318 2111 12 -10 ■■■■■■■■■■■■
319 2113 2 14 ■■
320 2129 16 -14 ■■■■■■■■■■■■■■■■
321 2131 2 4 ■■
322 2137 6 -2 ■■■■■■
323 2141 4 -2 ■■■■
324 2143 2 8 ■■
325 2153 10 -2 ■■■■■■■■■■
326 2161 8 10 ■■■■■■■■
327 2179 18 6 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■
328 2203 24 -20 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
329 2207 4 2 ■■■■
330 2213 6 2 ■■■■■■
331 2221 8 8 ■■■■■■■■
332 2237 16 -14 ■■■■■■■■■■■■■■■■
333 2239 2 2 ■■
334 2243 4 4 ■■■■
335 2251 8 8 ■■■■■■■■
336 2267 16 -14 ■■■■■■■■■■■■■■■■
337 2269 2 2 ■■
338 2273 4 4 ■■■■
339 2281 8 -2 ■■■■■■■■
340 2287 6 0 ■■■■■■
341 2293 6 -2 ■■■■■■
342 2297 4 8 ■■■■
343 2309 12 -10 ■■■■■■■■■■■■
344 2311 2 20 ■■
345 2333 22 -16 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
346 2339 6 -4 ■■■■■■
347 2341 2 4 ■■
348 2347 6 -2 ■■■■■■
349 2351 4 2 ■■■■
350 2357 6 8 ■■■■■■
351 2371 14 -8 ■■■■■■■■■■■■■■
352 2377 6 -2 ■■■■■■
353 2381 4 -2 ■■■■
354 2383 2 4 ■■
355 2389 6 -2 ■■■■■■
356 2393 4 2 ■■■■
357 2399 6 6 ■■■■■■
358 2411 12 -6 ■■■■■■■■■■■■
359 2417 6 0 ■■■■■■
360 2423 6 8 ■■■■■■
361 2437 14 -10 ■■■■■■■■■■■■■■
362 2441 4 2 ■■■■
363 2447 6 6 ■■■■■■
364 2459 12 -4 ■■■■■■■■■■■■
365 2467 8 -2 ■■■■■■■■
366 2473 6 -2 ■■■■■■
367 2477 4 22 ■■■■
368 2503 26 -8 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
369 2521 18 -8 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■
370 2531 10 -2 ■■■■■■■■■■
371 2539 8 -4 ■■■■■■■■
372 2543 4 2 ■■■■
373 2549 6 -4 ■■■■■■
374 2551 2 4 ■■
375 2557 6 16 ■■■■■■
376 2579 22 -10 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
377 2591 12 -10 ■■■■■■■■■■■■
378 2593 2 14 ■■
379 2609 16 -8 ■■■■■■■■■■■■■■■■
380 2617 8 -4 ■■■■■■■■
381 2621 4 8 ■■■■
382 2633 12 2 ■■■■■■■■■■■■
383 2647 14 -4 ■■■■■■■■■■■■■■
384 2657 10 -8 ■■■■■■■■■■
385 2659 2 2 ■■
386 2663 4 4 ■■■■
387 2671 8 -2 ■■■■■■■■
388 2677 6 0 ■■■■■■
389 2683 6 -2 ■■■■■■
390 2687 4 -2 ■■■■
391 2689 2 2 ■■
392 2693 4 2 ■■■■
393 2699 6 2 ■■■■■■
394 2707 8 -4 ■■■■■■■■
395 2711 4 -2 ■■■■
396 2713 2 4 ■■
397 2719 6 4 ■■■■■■
398 2729 10 -8 ■■■■■■■■■■
399 2731 2 8 ■■
400 2741 10 -2 ■■■■■■■■■■
401 2749 8 -4 ■■■■■■■■
402 2753 4 10 ■■■■
403 2767 14 -4 ■■■■■■■■■■■■■■
404 2777 10 2 ■■■■■■■■■■
405 2789 12 -10 ■■■■■■■■■■■■
406 2791 2 4 ■■
407 2797 6 -2 ■■■■■■
408 2801 4 -2 ■■■■
409 2803 2 14 ■■
410 2819 16 -2 ■■■■■■■■■■■■■■■■
411 2833 14 -10 ■■■■■■■■■■■■■■
412 2837 4 2 ■■■■
413 2843 6 2 ■■■■■■
414 2851 8 -2 ■■■■■■■■
415 2857 6 -2 ■■■■■■
416 2861 4 14 ■■■■
417 2879 18 -10 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■
418 2887 8 2 ■■■■■■■■
419 2897 10 -4 ■■■■■■■■■■
420 2903 6 0 ■■■■■■
421 2909 6 2 ■■■■■■
422 2917 8 2 ■■■■■■■■
423 2927 10 2 ■■■■■■■■■■
424 2939 12 2 ■■■■■■■■■■■■
425 2953 14 -10 ■■■■■■■■■■■■■■
426 2957 4 2 ■■■■
427 2963 6 0 ■■■■■■
428 2969 6 -4 ■■■■■■
429 2971 2 26 ■■
430 2999 28 -26 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
431 3001 2 8 ■■
432 3011 10 -2 ■■■■■■■■■■
433 3019 8 -4 ■■■■■■■■
434 3023 4 10 ■■■■
435 3037 14 -10 ■■■■■■■■■■■■■■
436 3041 4 4 ■■■■
437 3049 8 4 ■■■■■■■■
438 3061 12 -6 ■■■■■■■■■■■■
439 3067 6 6 ■■■■■■
440 3079 12 -8 ■■■■■■■■■■■■
441 3083 4 2 ■■■■
442 3089 6 14 ■■■■■■
443 3109 20 -10 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
444 3119 10 -8 ■■■■■■■■■■
445 3121 2 14 ■■
446 3137 16 10 ■■■■■■■■■■■■■■■■
447 3163 26 -22 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
448 3167 4 -2 ■■■■
449 3169 2 10 ■■
450 3181 12 -6 ■■■■■■■■■■■■
451 3187 6 -2 ■■■■■■
452 3191 4 8 ■■■■
453 3203 12 -6 ■■■■■■■■■■■■
454 3209 6 2 ■■■■■■
455 3217 8 -4 ■■■■■■■■
456 3221 4 4 ■■■■
457 3229 8 14 ■■■■■■■■
458 3251 22 -20 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
459 3253 2 2 ■■
460 3257 4 -2 ■■■■
461 3259 2 10 ■■
462 3271 12 16 ■■■■■■■■■■■■
463 3299 28 -26 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
464 3301 2 4 ■■
465 3307 6 0 ■■■■■■
466 3313 6 0 ■■■■■■
467 3319 6 -2 ■■■■■■
468 3323 4 2 ■■■■
469 3329 6 -4 ■■■■■■
470 3331 2 10 ■■
471 3343 12 -8 ■■■■■■■■■■■■
472 3347 4 8 ■■■■
473 3359 12 -10 ■■■■■■■■■■■■
474 3361 2 8 ■■
475 3371 10 -8 ■■■■■■■■■■
476 3373 2 14 ■■
477 3389 16 -14 ■■■■■■■■■■■■■■■■
478 3391 2 14 ■■
479 3407 16 -10 ■■■■■■■■■■■■■■■■
480 3413 6 14 ■■■■■■
481 3433 20 -4 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
482 3449 16 -8 ■■■■■■■■■■■■■■■■
483 3457 8 -4 ■■■■■■■■
484 3461 4 -2 ■■■■
485 3463 2 2 ■■
486 3467 4 -2 ■■■■
487 3469 2 20 ■■
488 3491 22 -14 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
489 3499 8 4 ■■■■■■■■
490 3511 12 -6 ■■■■■■■■■■■■
491 3517 6 4 ■■■■■■
492 3527 10 -8 ■■■■■■■■■■
493 3529 2 2 ■■
494 3533 4 2 ■■■■
495 3539 6 -4 ■■■■■■
496 3541 2 4 ■■
497 3547 6 4 ■■■■■■
498 3557 10 -8 ■■■■■■■■■■
499 3559 2 10 ■■
500 3571 12 -2 ■■■■■■■■■■■■
501 3581 10 -8 ■■■■■■■■■■
502 3583 2 8 ■■
503 3593 10 4 ■■■■■■■■■■
504 3607 14 -8 ■■■■■■■■■■■■■■
505 3613 6 -2 ■■■■■■
506 3617 4 2 ■■■■
507 3623 6 2 ■■■■■■
508 3631 8 -2 ■■■■■■■■
509 3637 6 0 ■■■■■■
510 3643 6 10 ■■■■■■
511 3659 16 -4 ■■■■■■■■■■■■■■■■
512 3671 12 -10 ■■■■■■■■■■■■
513 3673 2 2 ■■
514 3677 4 10 ■■■■
515 3691 14 -8 ■■■■■■■■■■■■■■
516 3697 6 -2 ■■■■■■
517 3701 4 4 ■■■■
518 3709 8 2 ■■■■■■■■
519 3719 10 -2 ■■■■■■■■■■
520 3727 8 -2 ■■■■■■■■
521 3733 6 0 ■■■■■■
522 3739 6 16 ■■■■■■
523 3761 22 -16 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
524 3767 6 -4 ■■■■■■
525 3769 2 8 ■■
526 3779 10 4 ■■■■■■■■■■
527 3793 14 -10 ■■■■■■■■■■■■■■
528 3797 4 2 ■■■■
529 3803 6 12 ■■■■■■
530 3821 18 -16 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■
531 3823 2 8 ■■
532 3833 10 4 ■■■■■■■■■■
533 3847 14 -10 ■■■■■■■■■■■■■■
534 3851 4 -2 ■■■■
535 3853 2 8 ■■
536 3863 10 4 ■■■■■■■■■■
537 3877 14 -10 ■■■■■■■■■■■■■■
538 3881 4 4 ■■■■
539 3889 8 10 ■■■■■■■■
540 3907 18 -14 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■
541 3911 4 2 ■■■■
542 3917 6 -4 ■■■■■■
543 3919 2 2 ■■
544 3923 4 2 ■■■■
545 3929 6 -4 ■■■■■■
546 3931 2 10 ■■
547 3943 12 -8 ■■■■■■■■■■■■
548 3947 4 16 ■■■■
549 3967 20 2 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
550 3989 22 -10 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
551 4001 12 -10 ■■■■■■■■■■■■
552 4003 2 2 ■■
553 4007 4 2 ■■■■
554 4013 6 0 ■■■■■■
555 4019 6 -4 ■■■■■■
556 4021 2 4 ■■
557 4027 6 16 ■■■■■■
558 4049 22 -20 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
559 4051 2 4 ■■
560 4057 6 10 ■■■■■■
561 4073 16 -10 ■■■■■■■■■■■■■■■■
562 4079 6 6 ■■■■■■
563 4091 12 -10 ■■■■■■■■■■■■
564 4093 2 4 ■■
565 4099 6 6 ■■■■■■
566 4111 12 4 ■■■■■■■■■■■■
567 4127 16 -14 ■■■■■■■■■■■■■■■■
568 4129 2 2 ■■
569 4133 4 2 ■■■■
570 4139 6 8 ■■■■■■
571 4153 14 -10 ■■■■■■■■■■■■■■
572 4157 4 -2 ■■■■
573 4159 2 16 ■■
574 4177 18 6 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■
575 4201 24 -14 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
576 4211 10 -4 ■■■■■■■■■■
577 4217 6 -4 ■■■■■■
578 4219 2 8 ■■
579 4229 10 -8 ■■■■■■■■■■
580 4231 2 8 ■■
581 4241 10 -8 ■■■■■■■■■■
582 4243 2 8 ■■
583 4253 10 -4 ■■■■■■■■■■
584 4259 6 -4 ■■■■■■
585 4261 2 8 ■■
586 4271 10 -8 ■■■■■■■■■■
587 4273 2 8 ■■
588 4283 10 -4 ■■■■■■■■■■
589 4289 6 2 ■■■■■■
590 4297 8 22 ■■■■■■■■
591 4327 30 -20 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
592 4337 10 -8 ■■■■■■■■■■
593 4339 2 8 ■■
594 4349 10 -2 ■■■■■■■■■■
595 4357 8 -2 ■■■■■■■■
596 4363 6 4 ■■■■■■
597 4373 10 8 ■■■■■■■■■■
598 4391 18 -12 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■
599 4397 6 6 ■■■■■■
600 4409 12 0 ■■■■■■■■■■■■
601 4421 12 -10 ■■■■■■■■■■■■
602 4423 2 16 ■■
603 4441 18 -12 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■
604 4447 6 -2 ■■■■■■
605 4451 4 2 ■■■■
606 4457 6 0 ■■■■■■
607 4463 6 12 ■■■■■■
608 4481 18 -16 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■
609 4483 2 8 ■■
610 4493 10 4 ■■■■■■■■■■
611 4507 14 -8 ■■■■■■■■■■■■■■
612 4513 6 -2 ■■■■■■
613 4517 4 -2 ■■■■
614 4519 2 2 ■■
615 4523 4 20 ■■■■
616 4547 24 -22 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
617 4549 2 10 ■■
618 4561 12 -6 ■■■■■■■■■■■■
619 4567 6 10 ■■■■■■
620 4583 16 -8 ■■■■■■■■■■■■■■■■
621 4591 8 -2 ■■■■■■■■
622 4597 6 0 ■■■■■■
623 4603 6 12 ■■■■■■
624 4621 18 -2 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■
625 4637 16 -14 ■■■■■■■■■■■■■■■■
626 4639 2 2 ■■
627 4643 4 2 ■■■■
628 4649 6 -4 ■■■■■■
629 4651 2 4 ■■
630 4657 6 0 ■■■■■■
631 4663 6 4 ■■■■■■
632 4673 10 -4 ■■■■■■■■■■
633 4679 6 6 ■■■■■■
634 4691 12 0 ■■■■■■■■■■■■
635 4703 12 6 ■■■■■■■■■■■■
636 4721 18 -16 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■
637 4723 2 4 ■■
638 4729 6 -2 ■■■■■■
639 4733 4 14 ■■■■
640 4751 18 -10 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■
641 4759 8 16 ■■■■■■■■
642 4783 24 -20 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
643 4787 4 -2 ■■■■
644 4789 2 2 ■■
645 4793 4 2 ■■■■
646 4799 6 -4 ■■■■■■
647 4801 2 10 ■■
648 4813 12 -8 ■■■■■■■■■■■■
649 4817 4 10 ■■■■
650 4831 14 16 ■■■■■■■■■■■■■■
651 4861 30 -20 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
652 4871 10 -4 ■■■■■■■■■■
653 4877 6 6 ■■■■■■
654 4889 12 2 ■■■■■■■■■■■■
655 4903 14 -8 ■■■■■■■■■■■■■■
656 4909 6 4 ■■■■■■
657 4919 10 2 ■■■■■■■■■■
658 4931 12 -10 ■■■■■■■■■■■■
659 4933 2 2 ■■
660 4937 4 2 ■■■■
661 4943 6 2 ■■■■■■
662 4951 8 -2 ■■■■■■■■
663 4957 6 4 ■■■■■■
664 4967 10 -8 ■■■■■■■■■■
665 4969 2 2 ■■
666 4973 4 10 ■■■■
667 4987 14 -8 ■■■■■■■■■■■■■■
668 4993 6 0 ■■■■■■
669 4999 6 -2 ■■■■■■
670 5003 4 2 ■■■■
671 5009 6 -4 ■■■■■■
672 5011 2 8 ■■
673 5021 10 -8 ■■■■■■■■■■
674 5023 2 14 ■■
675 5039 16 -4 ■■■■■■■■■■■■■■■■
676 5051 12 -4 ■■■■■■■■■■■■
677 5059 8 10 ■■■■■■■■
678 5077 18 -14 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■
679 5081 4 2 ■■■■
680 5087 6 6 ■■■■■■
681 5099 12 -10 ■■■■■■■■■■■■
682 5101 2 4 ■■
683 5107 6 0 ■■■■■■
684 5113 6 0 ■■■■■■
685 5119 6 22 ■■■■■■
686 5147 28 -22 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
687 5153 6 8 ■■■■■■
688 5167 14 -10 ■■■■■■■■■■■■■■
689 5171 4 4 ■■■■
690 5179 8 2 ■■■■■■■■
691 5189 10 -2 ■■■■■■■■■■
692 5197 8 4 ■■■■■■■■
693 5209 12 6 ■■■■■■■■■■■■
694 5227 18 -14 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■
695 5231 4 -2 ■■■■
696 5233 2 2 ■■
697 5237 4 20 ■■■■
698 5261 24 -12 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
699 5273 12 -6 ■■■■■■■■■■■■
700 5279 6 -4 ■■■■■■
701 5281 2 14 ■■
702 5297 16 -10 ■■■■■■■■■■■■■■■■
703 5303 6 0 ■■■■■■
704 5309 6 8 ■■■■■■
705 5323 14 -4 ■■■■■■■■■■■■■■
706 5333 10 4 ■■■■■■■■■■
707 5347 14 -10 ■■■■■■■■■■■■■■
708 5351 4 26 ■■■■
709 5381 30 -24 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
710 5387 6 0 ■■■■■■
711 5393 6 0 ■■■■■■
712 5399 6 2 ■■■■■■
713 5407 8 -2 ■■■■■■■■
714 5413 6 -2 ■■■■■■
715 5417 4 -2 ■■■■
716 5419 2 10 ■■
717 5431 12 -6 ■■■■■■■■■■■■
718 5437 6 -2 ■■■■■■
719 5441 4 -2 ■■■■
720 5443 2 4 ■■
721 5449 6 16 ■■■■■■
722 5471 22 -16 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
723 5477 6 -4 ■■■■■■
724 5479 2 2 ■■
725 5483 4 14 ■■■■
726 5501 18 -16 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■
727 5503 2 2 ■■
728 5507 4 8 ■■■■
729 5519 12 -10 ■■■■■■■■■■■■
730 5521 2 4 ■■
731 5527 6 -2 ■■■■■■
732 5531 4 22 ■■■■
733 5557 26 -20 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
734 5563 6 0 ■■■■■■
735 5569 6 -2 ■■■■■■
736 5573 4 4 ■■■■
737 5581 8 2 ■■■■■■■■
738 5591 10 22 ■■■■■■■■■■
739 5623 32 -16 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
740 5639 16 -14 ■■■■■■■■■■■■■■■■
741 5641 2 4 ■■
742 5647 6 -2 ■■■■■■
743 5651 4 -2 ■■■■
744 5653 2 2 ■■
745 5657 4 -2 ■■■■
746 5659 2 8 ■■
747 5669 10 4 ■■■■■■■■■■
748 5683 14 -8 ■■■■■■■■■■■■■■
749 5689 6 -2 ■■■■■■
750 5693 4 4 ■■■■
751 5701 8 2 ■■■■■■■■
752 5711 10 -4 ■■■■■■■■■■
753 5717 6 14 ■■■■■■
754 5737 20 -16 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
755 5741 4 -2 ■■■■
756 5743 2 4 ■■
757 5749 6 24 ■■■■■■
758 5779 30 -26 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
759 5783 4 4 ■■■■
760 5791 8 2 ■■■■■■■■
761 5801 10 -4 ■■■■■■■■■■
762 5807 6 0 ■■■■■■
763 5813 6 2 ■■■■■■
764 5821 8 -2 ■■■■■■■■
765 5827 6 6 ■■■■■■
766 5839 12 -8 ■■■■■■■■■■■■
767 5843 4 2 ■■■■
768 5849 6 -4 ■■■■■■
769 5851 2 4 ■■
770 5857 6 -2 ■■■■■■
771 5861 4 2 ■■■■
772 5867 6 -4 ■■■■■■
773 5869 2 8 ■■
774 5879 10 -8 ■■■■■■■■■■
775 5881 2 14 ■■
776 5897 16 -10 ■■■■■■■■■■■■■■■■
777 5903 6 14 ■■■■■■
778 5923 20 -16 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
779 5927 4 8 ■■■■
780 5939 12 2 ■■■■■■■■■■■■
781 5953 14 14 ■■■■■■■■■■■■■■
782 5981 28 -22 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
783 5987 6 14 ■■■■■■
784 6007 20 -16 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
785 6011 4 14 ■■■■
786 6029 18 -10 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■
787 6037 8 -2 ■■■■■■■■
788 6043 6 -2 ■■■■■■
789 6047 4 2 ■■■■
790 6053 6 8 ■■■■■■
791 6067 14 -8 ■■■■■■■■■■■■■■
792 6073 6 0 ■■■■■■
793 6079 6 4 ■■■■■■
794 6089 10 -8 ■■■■■■■■■■
795 6091 2 8 ■■
796 6101 10 2 ■■■■■■■■■■
797 6113 12 -4 ■■■■■■■■■■■■
798 6121 8 2 ■■■■■■■■
799 6131 10 -8 ■■■■■■■■■■
800 6133 2 8 ■■
801 6143 10 -2 ■■■■■■■■■■
802 6151 8 4 ■■■■■■■■
803 6163 12 -2 ■■■■■■■■■■■■
804 6173 10 14 ■■■■■■■■■■
805 6197 24 -22 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
806 6199 2 2 ■■
807 6203 4 4 ■■■■
808 6211 8 -2 ■■■■■■■■
809 6217 6 -2 ■■■■■■
810 6221 4 4 ■■■■
811 6229 8 10 ■■■■■■■■
812 6247 18 -8 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■
813 6257 10 -4 ■■■■■■■■■■
814 6263 6 0 ■■■■■■
815 6269 6 -4 ■■■■■■
816 6271 2 4 ■■
817 6277 6 4 ■■■■■■
818 6287 10 2 ■■■■■■■■■■
819 6299 12 -10 ■■■■■■■■■■■■
820 6301 2 8 ■■
821 6311 10 -4 ■■■■■■■■■■
822 6317 6 0 ■■■■■■
823 6323 6 0 ■■■■■■
824 6329 6 2 ■■■■■■
825 6337 8 -2 ■■■■■■■■
826 6343 6 4 ■■■■■■
827 6353 10 -4 ■■■■■■■■■■
828 6359 6 -4 ■■■■■■
829 6361 2 4 ■■
830 6367 6 0 ■■■■■■
831 6373 6 0 ■■■■■■
832 6379 6 4 ■■■■■■
833 6389 10 -2 ■■■■■■■■■■
834 6397 8 16 ■■■■■■■■
835 6421 24 -18 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
836 6427 6 16 ■■■■■■
837 6449 22 -20 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
838 6451 2 16 ■■
839 6469 18 -14 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■
840 6473 4 4 ■■■■
841 6481 8 2 ■■■■■■■■
842 6491 10 20 ■■■■■■■■■■
843 6521 30 -22 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
844 6529 8 10 ■■■■■■■■
845 6547 18 -14 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■
846 6551 4 -2 ■■■■
847 6553 2 8 ■■
848 6563 10 -4 ■■■■■■■■■■
849 6569 6 -4 ■■■■■■
850 6571 2 4 ■■
851 6577 6 -2 ■■■■■■
852 6581 4 14 ■■■■
853 6599 18 -10 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■
854 6607 8 4 ■■■■■■■■
855 6619 12 6 ■■■■■■■■■■■■
856 6637 18 -2 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■
857 6653 16 -10 ■■■■■■■■■■■■■■■■
858 6659 6 -4 ■■■■■■
859 6661 2 10 ■■
860 6673 12 -6 ■■■■■■■■■■■■
861 6679 6 4 ■■■■■■
862 6689 10 -8 ■■■■■■■■■■
863 6691 2 8 ■■
864 6701 10 -8 ■■■■■■■■■■
865 6703 2 4 ■■
866 6709 6 4 ■■■■■■
867 6719 10 4 ■■■■■■■■■■
868 6733 14 -10 ■■■■■■■■■■■■■■
869 6737 4 20 ■■■■
870 6761 24 -22 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
871 6763 2 14 ■■
872 6779 16 -14 ■■■■■■■■■■■■■■■■
873 6781 2 8 ■■
874 6791 10 -8 ■■■■■■■■■■
875 6793 2 8 ■■
876 6803 10 10 ■■■■■■■■■■
877 6823 20 -16 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
878 6827 4 -2 ■■■■
879 6829 2 2 ■■
880 6833 4 4 ■■■■
881 6841 8 8 ■■■■■■■■
882 6857 16 -10 ■■■■■■■■■■■■■■■■
883 6863 6 0 ■■■■■■
884 6869 6 -4 ■■■■■■
885 6871 2 10 ■■
886 6883 12 4 ■■■■■■■■■■■■
887 6899 16 -8 ■■■■■■■■■■■■■■■■
888 6907 8 -4 ■■■■■■■■
889 6911 4 2 ■■■■
890 6917 6 24 ■■■■■■
891 6947 30 -28 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
892 6949 2 8 ■■
893 6959 10 -8 ■■■■■■■■■■
894 6961 2 4 ■■
895 6967 6 -2 ■■■■■■
896 6971 4 2 ■■■■
897 6977 6 0 ■■■■■■
898 6983 6 2 ■■■■■■
899 6991 8 -2 ■■■■■■■■
900 6997 6 -2 ■■■■■■
901 7001 4 8 ■■■■
902 7013 12 -6 ■■■■■■■■■■■■
903 7019 6 2 ■■■■■■
904 7027 8 4 ■■■■■■■■
905 7039 12 -8 ■■■■■■■■■■■■
906 7043 4 10 ■■■■
907 7057 14 -2 ■■■■■■■■■■■■■■
908 7069 12 -2 ■■■■■■■■■■■■
909 7079 10 14 ■■■■■■■■■■
910 7103 24 -18 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
911 7109 6 6 ■■■■■■
912 7121 12 -6 ■■■■■■■■■■■■
913 7127 6 -4 ■■■■■■
914 7129 2 20 ■■
915 7151 22 -14 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
916 7159 8 10 ■■■■■■■■
917 7177 18 -8 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■
918 7187 10 -4 ■■■■■■■■■■
919 7193 6 8 ■■■■■■
920 7207 14 -10 ■■■■■■■■■■■■■■
921 7211 4 -2 ■■■■
922 7213 2 4 ■■
923 7219 6 4 ■■■■■■
924 7229 10 -2 ■■■■■■■■■■
925 7237 8 -2 ■■■■■■■■
926 7243 6 -2 ■■■■■■
927 7247 4 2 ■■■■
928 7253 6 24 ■■■■■■
929 7283 30 -16 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
930 7297 14 -4 ■■■■■■■■■■■■■■
931 7307 10 -8 ■■■■■■■■■■
932 7309 2 10 ■■
933 7321 12 -2 ■■■■■■■■■■■■
934 7331 10 -8 ■■■■■■■■■■
935 7333 2 14 ■■
936 7349 16 -14 ■■■■■■■■■■■■■■■■
937 7351 2 16 ■■
938 7369 18 6 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■
939 7393 24 -6 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
940 7411 18 -12 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■
941 7417 6 10 ■■■■■■
942 7433 16 2 ■■■■■■■■■■■■■■■■
943 7451 18 -12 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■
944 7457 6 -4 ■■■■■■
945 7459 2 16 ■■
946 7477 18 -14 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■
947 7481 4 2 ■■■■
948 7487 6 -4 ■■■■■■
949 7489 2 8 ■■
950 7499 10 -2 ■■■■■■■■■■
951 7507 8 2 ■■■■■■■■
952 7517 10 -4 ■■■■■■■■■■
953 7523 6 0 ■■■■■■
954 7529 6 2 ■■■■■■
955 7537 8 -4 ■■■■■■■■
956 7541 4 2 ■■■■
957 7547 6 -4 ■■■■■■
958 7549 2 8 ■■
959 7559 10 -8 ■■■■■■■■■■
960 7561 2 10 ■■
961 7573 12 -8 ■■■■■■■■■■■■
962 7577 4 2 ■■■■
963 7583 6 0 ■■■■■■
964 7589 6 -4 ■■■■■■
965 7591 2 10 ■■
966 7603 12 -8 ■■■■■■■■■■■■
967 7607 4 10 ■■■■
968 7621 14 4 ■■■■■■■■■■■■■■
969 7639 18 -14 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■
970 7643 4 2 ■■■■
971 7649 6 14 ■■■■■■
972 7669 20 -16 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
973 7673 4 4 ■■■■
974 7681 8 -2 ■■■■■■■■
975 7687 6 -2 ■■■■■■
976 7691 4 4 ■■■■
977 7699 8 -4 ■■■■■■■■
978 7703 4 10 ■■■■
979 7717 14 -8 ■■■■■■■■■■■■■■
980 7723 6 -2 ■■■■■■
981 7727 4 10 ■■■■
982 7741 14 -2 ■■■■■■■■■■■■■■
983 7753 12 -8 ■■■■■■■■■■■■
984 7757 4 -2 ■■■■
985 7759 2 28 ■■
986 7789 30 -26 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
987 7793 4 20 ■■■■
988 7817 24 -18 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
989 7823 6 0 ■■■■■■
990 7829 6 6 ■■■■■■
991 7841 12 0 ■■■■■■■■■■■■
992 7853 12 2 ■■■■■■■■■■■■
993 7867 14 -8 ■■■■■■■■■■■■■■
994 7873 6 -2 ■■■■■■
995 7877 4 -2 ■■■■
996 7879 2 2 ■■
997 7883 4 14 ■■■■
998 7901 18 -12 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■
999 7907 6 6 ■■■■■■
1000 7919 12 -4 ■■■■■■■■■■■■
1001 7927 8 -2 ■■■■■■■■
1002 7933 6 -2 ■■■■■■
1003 7937 4 8 ■■■■
1004 7949 12 -10 ■■■■■■■■■■■■
1005 7951 2 10 ■■
1006 7963 12 18 ■■■■■■■■■■■■
1007 7993 30 -14 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
1008 8009 16 -14 ■■■■■■■■■■■■■■■■
1009 8011 2 4 ■■
1010 8017 6 16 ■■■■■■
1011 8039 22 -8 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
1012 8053 14 -8 ■■■■■■■■■■■■■■
1013 8059 6 4 ■■■■■■
1014 8069 10 2 ■■■■■■■■■■
1015 8081 12 -6 ■■■■■■■■■■■■
1016 8087 6 -4 ■■■■■■
1017 8089 2 2 ■■
1018 8093 4 4 ■■■■
1019 8101 8 2 ■■■■■■■■
1020 8111 10 -4 ■■■■■■■■■■
1021 8117 6 0 ■■■■■■
1022 8123 6 18 ■■■■■■
1023 8147 24 -10 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
1024 8161 14 -8 ■■■■■■■■■■■■■■
1025 8167 6 -2 ■■■■■■
1026 8171 4 4 ■■■■
1027 8179 8 4 ■■■■■■■■
1028 8191 12 6 ■■■■■■■■■■■■
1029 8209 18 -8 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■
1030 8219 10 -8 ■■■■■■■■■■
1031 8221 2 8 ■■
1032 8231 10 -8 ■■■■■■■■■■
1033 8233 2 2 ■■
1034 8237 4 2 ■■■■
1035 8243 6 14 ■■■■■■
1036 8263 20 -14 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
1037 8269 6 -2 ■■■■■■
1038 8273 4 10 ■■■■
1039 8287 14 -10 ■■■■■■■■■■■■■■
1040 8291 4 -2 ■■■■
1041 8293 2 2 ■■
1042 8297 4 10 ■■■■
1043 8311 14 -8 ■■■■■■■■■■■■■■
1044 8317 6 6 ■■■■■■
1045 8329 12 12 ■■■■■■■■■■■■
1046 8353 24 -14 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
1047 8363 10 -4 ■■■■■■■■■■
1048 8369 6 2 ■■■■■■
1049 8377 8 2 ■■■■■■■■
1050 8387 10 -8 ■■■■■■■■■■
1051 8389 2 28 ■■
1052 8419 30 -26 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
1053 8423 4 2 ■■■■
1054 8429 6 -4 ■■■■■■
1055 8431 2 10 ■■
1056 8443 12 -8 ■■■■■■■■■■■■
1057 8447 4 10 ■■■■
1058 8461 14 -8 ■■■■■■■■■■■■■■
1059 8467 6 28 ■■■■■■
1060 8501 34 -22 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
1061 8513 12 -4 ■■■■■■■■■■■■
1062 8521 8 -2 ■■■■■■■■
1063 8527 6 4 ■■■■■■
1064 8537 10 -8 ■■■■■■■■■■
1065 8539 2 2 ■■
1066 8543 4 16 ■■■■
1067 8563 20 -10 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
1068 8573 10 -2 ■■■■■■■■■■
1069 8581 8 8 ■■■■■■■■
1070 8597 16 -14 ■■■■■■■■■■■■■■■■
1071 8599 2 8 ■■
1072 8609 10 4 ■■■■■■■■■■
1073 8623 14 -10 ■■■■■■■■■■■■■■
1074 8627 4 -2 ■■■■
1075 8629 2 10 ■■
1076 8641 12 -6 ■■■■■■■■■■■■
1077 8647 6 10 ■■■■■■
1078 8663 16 -10 ■■■■■■■■■■■■■■■■
1079 8669 6 2 ■■■■■■
1080 8677 8 -4 ■■■■■■■■
1081 8681 4 4 ■■■■
1082 8689 8 -4 ■■■■■■■■
1083 8693 4 2 ■■■■
1084 8699 6 2 ■■■■■■
1085 8707 8 -2 ■■■■■■■■
1086 8713 6 0 ■■■■■■
1087 8719 6 6 ■■■■■■
1088 8731 12 -6 ■■■■■■■■■■■■
1089 8737 6 -2 ■■■■■■
1090 8741 4 2 ■■■■
1091 8747 6 0 ■■■■■■
1092 8753 6 2 ■■■■■■
1093 8761 8 10 ■■■■■■■■
1094 8779 18 -14 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■
1095 8783 4 16 ■■■■
1096 8803 20 -16 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
1097 8807 4 8 ■■■■
1098 8819 12 -10 ■■■■■■■■■■■■
1099 8821 2 8 ■■
1100 8831 10 -4 ■■■■■■■■■■
1101 8837 6 -4 ■■■■■■
1102 8839 2 8 ■■
1103 8849 10 2 ■■■■■■■■■■
1104 8861 12 -10 ■■■■■■■■■■■■
1105 8863 2 2 ■■
1106 8867 4 16 ■■■■
1107 8887 20 -14 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
1108 8893 6 24 ■■■■■■
1109 8923 30 -24 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
1110 8929 6 -2 ■■■■■■
1111 8933 4 4 ■■■■
1112 8941 8 2 ■■■■■■■■
1113 8951 10 2 ■■■■■■■■■■
1114 8963 12 -6 ■■■■■■■■■■■■
1115 8969 6 -4 ■■■■■■
1116 8971 2 26 ■■
1117 8999 28 -26 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
1118 9001 2 4 ■■
1119 9007 6 -2 ■■■■■■
1120 9011 4 -2 ■■■■
1121 9013 2 14 ■■
1122 9029 16 -4 ■■■■■■■■■■■■■■■■
1123 9041 12 -10 ■■■■■■■■■■■■
1124 9043 2 4 ■■
1125 9049 6 4 ■■■■■■
1126 9059 10 -2 ■■■■■■■■■■
1127 9067 8 16 ■■■■■■■■
1128 9091 24 -12 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
1129 9103 12 -6 ■■■■■■■■■■■■
1130 9109 6 12 ■■■■■■
1131 9127 18 -12 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■
1132 9133 6 -2 ■■■■■■
1133 9137 4 10 ■■■■
1134 9151 14 -8 ■■■■■■■■■■■■■■
1135 9157 6 -2 ■■■■■■
1136 9161 4 8 ■■■■
1137 9173 12 -4 ■■■■■■■■■■■■
1138 9181 8 -2 ■■■■■■■■
1139 9187 6 6 ■■■■■■
1140 9199 12 -8 ■■■■■■■■■■■■
1141 9203 4 2 ■■■■
1142 9209 6 6 ■■■■■■
1143 9221 12 -6 ■■■■■■■■■■■■
1144 9227 6 6 ■■■■■■
1145 9239 12 -10 ■■■■■■■■■■■■
1146 9241 2 14 ■■
1147 9257 16 4 ■■■■■■■■■■■■■■■■
1148 9277 20 -16 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
1149 9281 4 -2 ■■■■
1150 9283 2 8 ■■
1151 9293 10 8 ■■■■■■■■■■
1152 9311 18 -10 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■
1153 9319 8 -4 ■■■■■■■■
1154 9323 4 10 ■■■■
1155 9337 14 -10 ■■■■■■■■■■■■■■
1156 9341 4 -2 ■■■■
1157 9343 2 4 ■■
1158 9349 6 16 ■■■■■■
1159 9371 22 -16 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
1160 9377 6 8 ■■■■■■
1161 9391 14 -8 ■■■■■■■■■■■■■■
1162 9397 6 0 ■■■■■■
1163 9403 6 4 ■■■■■■
1164 9413 10 -4 ■■■■■■■■■■
1165 9419 6 -4 ■■■■■■
1166 9421 2 8 ■■
1167 9431 10 -8 ■■■■■■■■■■
1168 9433 2 2 ■■
1169 9437 4 -2 ■■■■
1170 9439 2 20 ■■
1171 9461 22 -20 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
1172 9463 2 2 ■■
1173 9467 4 2 ■■■■
1174 9473 6 0 ■■■■■■
1175 9479 6 6 ■■■■■■
1176 9491 12 -6 ■■■■■■■■■■■■
1177 9497 6 8 ■■■■■■
1178 9511 14 -4 ■■■■■■■■■■■■■■
1179 9521 10 2 ■■■■■■■■■■
1180 9533 12 -6 ■■■■■■■■■■■■
1181 9539 6 2 ■■■■■■
1182 9547 8 -4 ■■■■■■■■
1183 9551 4 32 ■■■■
1184 9587 36 -22 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
1185 9601 14 -2 ■■■■■■■■■■■■■■
1186 9613 12 -6 ■■■■■■■■■■■■
1187 9619 6 -2 ■■■■■■
1188 9623 4 2 ■■■■
1189 9629 6 -4 ■■■■■■
1190 9631 2 10 ■■
1191 9643 12 -6 ■■■■■■■■■■■■
1192 9649 6 6 ■■■■■■
1193 9661 12 4 ■■■■■■■■■■■■
1194 9677 16 -14 ■■■■■■■■■■■■■■■■
1195 9679 2 8 ■■
1196 9689 10 -2 ■■■■■■■■■■
1197 9697 8 14 ■■■■■■■■
1198 9719 22 -20 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
1199 9721 2 10 ■■
1200 9733 12 -6 ■■■■■■■■■■■■
1201 9739 6 -2 ■■■■■■
1202 9743 4 2 ■■■■
1203 9749 6 12 ■■■■■■
1204 9767 18 -16 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■
1205 9769 2 10 ■■
1206 9781 12 -6 ■■■■■■■■■■■■
1207 9787 6 -2 ■■■■■■
1208 9791 4 8 ■■■■
1209 9803 12 -4 ■■■■■■■■■■■■
1210 9811 8 -2 ■■■■■■■■
1211 9817 6 6 ■■■■■■
1212 9829 12 -8 ■■■■■■■■■■■■
1213 9833 4 2 ■■■■
1214 9839 6 6 ■■■■■■
1215 9851 12 -6 ■■■■■■■■■■■■
1216 9857 6 -4 ■■■■■■
1217 9859 2 10 ■■
1218 9871 12 0 ■■■■■■■■■■■■
1219 9883 12 -8 ■■■■■■■■■■■■
1220 9887 4 10 ■■■■
1221 9901 14 -8 ■■■■■■■■■■■■■■
1222 9907 6 10 ■■■■■■
1223 9923 16 -10 ■■■■■■■■■■■■■■■■
1224 9929 6 -4 ■■■■■■
1225 9931 2 8 ■■
1226 9941 10 -2 ■■■■■■■■■■
1227 9949 8 10 ■■■■■■■■
1228 9967 18 -12 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ Use Ctrl+Home to return to the top.